REGISTRUOTIS  

Vidaus tvarkos taisyklės 

UAB  „Terapika“  (toliau – Įstaiga) vidaus tvarkos taisyklės parengtos pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 46 straipsnio reikalavimus, priklausomai nuo įstaigos veiklos specifikos.
Šios taisyklės gali būti keičiamos arba papildomos pasikeitus atitinkamiems įstatymams, kitiems teisės aktams, įstaigos veikos krypčiai ar profiliui.

Įstaiga yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti  ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas - masažą. 

Įstaigos veiklos tikslas – gerinti gyventojų sveikatą, nustatyta tvarka teikti gyventojams asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti jų teikimo kokybę.

Darbuotojai priimami į darbą LR Darbo kodekse nustatyta tvarka, pasirašius su įstaigos vadovu darbo sutartį.

Įstaigos darbuotojų pareigas bei teises reglamentuoja pareigų instrukcijos, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos, darbo reglamentai.

terapika.lt/masazai-masazas-kaune/masazai-kaina/